Tool: Taal op de werkvloer thema 1: Visie en kader

Datum: 01 januari 2013

In thema 1: Visie en kader wordt beschreven wat laaggeletterdheid inhoudt en wordt specifiek ingegaan op laaggeletterdheid in bedrijven. Verder wordt benoemd wat redenen van bedrijven zijn om scholing op de werkvloer aan te pakken en factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van scholing op de werkvloer. Ook worden de verschillende soorten trajecten voor scholing op de werkvloer toegelicht.

CINOP heeft samen met Taalvakwerk in het kader van het Aanvalsplan een tool ontwikkeld om docenten te ondersteunen die scholing in basisvaardigheden, specifiek taal, uitvoeren op de werkvloer. De tool bestaat uit losse kaarten en is opgebouwd rond vijf thema’s: algemene achtergronden en kaders, het verwerven van een opdracht, het ontwikkelen van contextrijk aanbod, intake en toetsing en tenslotte de uitvoering. Binnen elk thema komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals de praktijk als leeromgeving, vraaggericht werken, afstemming met leidinggevenden op de werkvloer en rapportage. De tool is een praktisch instrument: een korte beschrijving van het thema, tips, relevante websites en materialen en altijd een korte beschrijving van een good practice.

  • Bron:
  • CINOP
  • Taalvakwerk
  • Jaartal: 2013