Relevant onderzoek werkgevers

maandag, 01 juni 2015

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

 • Rapport waarin het CPB en het SCP laten zien hoe de positie van laagopgeleiden de afgelopen jaren is veranderd en of hun achterstand ten opzichte van middelbaar- en hoogopgeleiden groeit.

dinsdag, 01 juli 2014

Laaggeletterdheid in kaart

 • Van de mensen tussen de 16 en 65 in Nederland heeft 12% moeite met het lezen, begrijpen en gebruiken van relatief eenvoudige teksten. 

zondag, 01 april 2012

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

 • Advies waarin de SER ingaat op de postinitiële scholingsmarkt (d.w.z. de markt voor aanvullende scholing van werkenden en werkzoekenden).

woensdag, 01 februari 2012

Leren in verschillende contexten. De opbrengsten van trajecten taal- en basisvaardigheden voor laagopgeleiden

 • Onderzoek naar de opbrengsten van leertrajecten in zowel formele als non-formele contexten.

donderdag, 01 december 2011

Maatschappelijke achterstanden van de toekomst

 • In deze verkenning worden verschillende risico's op toekomstige maatschappelijke achterstand geïdentificeerd. Van individuele risico's tot groepsgebonden risico's.

donderdag, 01 december 2011

Arbeidsmarktreserves. Een verkenning van vaardigheden en deelname aan leven lang leren

 • Analyse van de kennis en competenties van de drie doelgroepen die de voornaamste arbeidsmarktreserves vormen (niet-participerenden, deeltijders en 50-plussers) en hun toegang tot en deelname aan een leven lang leren.

zaterdag, 01 januari 2011

Stimuleren van scholing bij lager opgeleide werknemers

 • Onderzoek dat inzicht geeft in het scholingsgedrag van laagopgeleide werknemers en mechanismen die hieraan ten grondslag liggen.

woensdag, 01 september 2010

4xL Leven lang leren laagopgeleiden

 • Rapport waarin antwoord wordt gegeven op o.a. de volgende vragen: hoeveel laagopgeleiden zijn er? Blijft hun werkgelegenheid op peil?

vrijdag, 01 januari 2010

Prikkels voor postinitiële scholing van laagopgeleiden

 • Onderzoek dat er op is gericht meer zicht te geven op de prikkels die laagopgeleiden ontvangen om cursussen of trainingen te gaan volgen.

donderdag, 01 maart 2007

Geletterdheid op de werkvloer

 • Rapport waarin good practices van geletterdheid op de werkvloer worden gepresenteerd.

zaterdag, 01 januari 2005

Leerkansen voor laagopgeleiden. Noord-Brabant

 • Rapport dat ondermeer inzicht geeft in de vaardigheden die mensen nodig hebben om te kunnen participeren in de Brabantse arbeidsmarkt, het aantal laaggeschoolde Brabanders en de sectoren waarin veel laaggeschoolden werken.

maandag, 01 maart 2004

Laaggeletterd in de Lage Landen. Hoge prioriteit voor beleid.

 • Rapport waarin de stelling wordt verdedigd dat laaggeletterdheid een probleem is dat alle geledingen van de samenleving betreft en dus ook breed moet worden opgepakt, niet alleen in het onderwijs.