Bewustwording, herkennen en doorverwijzen

donderdag, 01 oktober 2015

Indicatoren voor laaggeletterdheid in het werkproces rond werk en participatie

  • Hoe herkent u laaggeletterdheid? In dit document vindt u indicatoren voor laaggeletterdheid in het werkproces rond werk en participatie.

maandag, 01 december 2014

Herkenningswijzer lees- en schrijfproblemen consulenten

  • Iedere consulent zal mensen tegen kunnen komen die moeite hebben met lezen en schrijven. In deze herkenningswijzer wordt beschreven hoe dit herkend kan worden en wat de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen.

maandag, 01 december 2014

Herkenningswijzer lees- en schrijfproblemen bedrijven

  • In ieder bedrijf kunnen mensen werken die moeite hebben met lezen en schrijven. In deze herkenningswijzer wordt beschreven hoe dit herkend kan worden en wat de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen.

woensdag, 07 juli 2010

Basisvaardigheden op de werkplek

  • Brochure die werkgevers helpt met het herkennen van signalen van werknemers die niet over voldoende basisvaardigheden beschikken.

donderdag, 01 september 2005

Analfabetisme, leidraad voor doorverwijzers

  • Brochure die is bedoeld als handreiking om signalen van analfabetisme te herkennen, analfabetisme bespreekbaar te maken en de doelgroep te verwijzen naar het volwassenenonderwijs.