Basisvaardigheden algemeen

donderdag, 17 maart 2016

Maatschappelijke impact taaltraject PostNL

  • Onderzoek waaruit blijkt dat een taalcursus positieve effecten heeft op competenties die van belang zijn voor de werkgever. 

vrijdag, 01 november 2013

'Basisvaardigheden in Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen'

  • De productschappen hebben a-advies en Basis & Beleid gevraagd onderzoek te doen naar laaggeletterdheid in de Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het doel van het onderzoek is na te gaan welke knelpunten werkgevers en medewerkers in deze sectoren ervaren als gevolg van beperkte vaardigheden.

    Wat zijn de schadelijke gevolgen hiervan, wat is de urgentie voor werkgevers en medewerkers, en wat is de bereidheid om hierin te investeren?

Geletterdheid in sectoren in de arbeidsmarkt

  • Powerpointpresentatie met irformatie over het vóórkomen van laaggeletterdheid in verschillende sectoren in de arbeidsmarkt.