Aanpak basisvaardigheden werkvloer

Scholing basisvaardigheden in bedrijven (incl. rendement , onderzoek)

Tips, goede voorbeelden

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 1: Visie en kader

  • In thema 1: Visie en kader wordt beschreven wat laaggeletterdheid inhoudt en wordt specifiek ingegaan op laaggeletterdheid in bedrijven. Verder wordt benoemd wat redenen van bedrijven zijn om scholing op de werkvloer aan te pakken en factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van scholing op de werkvloer. Ook worden de verschillende soorten trajecten voor scholing op de werkvloer toegelicht.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 2: Voortraject benaderen van bedrijven, acquisitie offreren

  • Thema 2 Voortraject: benaderen van bedrijven, acquisitie, offreren geeft adviezen m.b.t. acquisitie, netwerken, pr- en marketingmateriaal. Verder worden er tips genoemd voor het gesprek met de opleidingscoördinator van een bedrijf dat geïnteresseerd is in taalscholing van de medewerkers. Ook wordt er aandacht besteed aan het in kaart brengen van de doelgroep. Tot slot volgt er informatie over de activiteiten na afloop van een gesprek, zoals het opstellen van een gespreksverslag, offerte, prijsstelling en nabellen.