Aanbieders: welke aanbieders zijn er, kwaliteit(skeurmerken), monitoring

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 1: Visie en kader

  • In thema 1: Visie en kader wordt beschreven wat laaggeletterdheid inhoudt en wordt specifiek ingegaan op laaggeletterdheid in bedrijven. Verder wordt benoemd wat redenen van bedrijven zijn om scholing op de werkvloer aan te pakken en factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van scholing op de werkvloer. Ook worden de verschillende soorten trajecten voor scholing op de werkvloer toegelicht.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 3: Van offerte naar cursus opzet traject

  • Thema 3: Van offerte naar cursusopzet voortraject geeft tips om draagvlak te creĆ«ren voor een scholingstraject binnen een bedrijf en adviezen hoe je scholing op de werkvloer organiseert en met welke fysieke en sociale kenmerken van de organisatie, je rekening moet houden. Ook relevant voor een scholingstraject is om de juiste doelen te formuleren, waarin wordt verwoord wat ieders rol is en wat het doel is van de scholing en hierbij de vraag achter de vraag te achterhalen. Waar zitten de knelpunten nu precies? Verder is er een kaart die aanwijzingen bevat over het opstellen van een curriculum, een opzet voor de training. Dit begint met een grof curriculum en wordt verfijnd met details in het fijne curriculum. Tot slot zijn er tips voor ondersteuning bij functiegerichte opleidingen, maar ook voor mbo-opleidingen.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 5: De uitvoering

  • Thema 5: De uitvoering geeft tips over contact met de opdrachtgever, voorafgaande en tijdens het scholingstraject. Maar ook aan het eind, de afronding en evaluatie. Ook bevat de tool een kaart over flexibiliteit waarin dieper wordt ingegaan op manier om je flexibel op te stellen, in uiteenlopende organisaties met verschillende culturen zonder de eigen professionaliteit uit het oog te verliezen.

vrijdag, 01 juni 2012

Over de drempel van post-initieel leren

  • Om de positie van laagopgeleide volwassenen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verstevigen, doet de onderwijsraad vier aanbevelingen om hen te stimuleren tot postinitieel leren.

zondag, 01 januari 2012

Rapportage Onderzoek Educatieve kaart laaggeletterdheid

  • Onderzoeksrapport dat het aanbod voor volwassen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden beschrijft.