Tijd voor inhoudelijke kwaliteit van taallessen. Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs

Met het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (kortweg de KET-KIT) kunt u zelf in kaart brengen wat de kwaliteit van uw aanbod is.

Met het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (kortweg de KET-KIT) kunt u zelf in kaart brengen wat de kwaliteit van uw aanbod is.

De KET/KIT is een combinatie van dit digitale instrument voor zelfevaluatie en een visitatie door KET.
Met het digitale instrument geeft u antwoord op twee kernvragen:
1. Wat is de kwaliteit van mijn aanbod op een aantal kwaliteitsgebieden en kwaliteitsaspecten?
2. Op welke wijze is in mijn organisatie de kwaliteitsborging geregeld?