"NT2-Vrijwilligerswerk onder de loep. De rol van vrijwilligers bij het ondersteunen van anderstalige leerders van het Nederland

Datum: 01 december 2004

"De Nederlandse Taalunie heeft een beknopt onderzoek uitgezet om na te gaan welke rol vrijwilligers spelen in het NT2-onderwijs en waar ondersteuning van vrijwilligers gewenst zou zijn.

Het onderzoek geeft een duidelijk beeld van het NT2-veld en doet aanbevelingen voor mogelijke ondersteuningsacties, gericht op verbetering van de inzet van vrijwilligers."