Nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken

Datum: 01 september 2016

Dit artikel is een beschouwing op de recente ontwikkelingen in de volwasseneducatie. Meer (resultaten) met minder (middelen) is de opdracht waar de volwasseneneducatie in Nederland voor staat. Bovendien is de focus verlegd.

Beheersing van fundamentele basisvaardigheden staat tegenwoordig voorop: taal en rekenen dus. Niet langer alleen roc’s, maar ook andere partijen komen in aanmerking om opleidingen en trajecten te verzorgen. Dat dwingt tot bezinning op effectiviteit en efficiency: de tucht van de vrije markt. Waar liggen kansen en mogelijkheden?

  • Bron:
  • Marion Rozema
  • Jaartal: 2016