"Kenniskring NT1: Achtergronden van cursisten"

Datum: 01 mei 2009

De groep laaggeletterden kan worden onderscheiden in verschillende subgroepen die elk afzonderlijk aandacht verdienen. In de beschrijving van deze subgroepen staan handreikingen over de maatschappelijke situatie waarin laaggeletterden verkeren, de technische en functionele beheersing van communicatiemiddelen van de doelgroep.

Daarnaast worden overeenkomsten en verschillen tussen de diverse achtergronden van cursisten geschetst

  • Bron:
  • CINOP
  • Jaartal: 2009