Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid

Datum: 01 juni 2016

Deze vergelijking voor de Europese systematiek van volwasseneneducatie en aanpak van laaggeletterdheid geeft inzicht in de positie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen.