Educatie op een kruispunt. Ontwikkelingsrichtingen voor volwasseneneducatie

Datum: 01 januari 2013

Dit rapport uit 2012 beschrijft de ontwikkelingen in het stelsel van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) in transitie. Naast een verkenning van de stand van zaken tot 2012 zijn ontwikkelingsscenario's voor de toekomst beschreven.

"Tot kort boden vooral regionale opleidingencentra (roc’s) educatie aan. Rond 2012-2013 ging het vooral om voorzieningen om mensen toe te leiden naar arbeidsmarkt of het beroepsonderwijs, bijvoorbeeld door middel van cursussen taal en rekenen. 

Hoewel de educatie-voorzieningen ooit een formeel criterium vormden van de roc-vorming, en daarmee aan de grondslag lagen van het stelsel van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, is het al enige jaren onrustig rondom dit aanbod. Daaraan gekoppeld zijn er vragen over de continuïteit van de voorzieningen, zowel bij de roc’s zelf als ook bij gemeenten en het ministerie van OCW. Deze vragen vormen de aanleiding voor deze rapportage."

  • Jaartal: 2013