Dyslexie bij laaggeletterde volwassenen. Een handreiking voor docenten NT1

Datum: 01 maart 2012

CINOP heeft samen met experts uit de Kenniskring NT1 een handreiking ontwikkeld voor docenten die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. De handreiking biedt belangrijke informatie en praktische handvatten voor het onderwijs aan laaggeletterde cursisten met dyslexie.

Er is weinig bekend over dyslexie onder laaggeletterden in de volwasseneneducatie. Vaak wordt getwijfeld aan de juiste diagnose van taalachterstanden: is er het probleem dat iemand laaggeletterd is, of heeft hij mogelijk dyslexie? Bovendien weten veel docenten niet hoe ze moeten handelen bij dyslexie bij laaggeletterde deelnemers.

  • Bron:
  • CINOP Kenniskring NT1
  • Jaartal: 2012