De reikwijdte van 2016. Toppers, leermeesters en internationale projecten

Datum: 01 september 2016

Dit magazine hoort bij het Festival van het Leren.

Er wordt aandacht besteed aan MANIFESTO, een door de Europese Associatie voor Educaties van Volwassenen uitgegeven manifest waarin een beeld wordt gegeven van de rol die volwasseneneducatie op verschillende terreinen speelt. Hierbij worden ondezoeksgegevens en goede praktijken beschreven. Tevens komen de toppers, leermeesters en internationale projecten aan bod.