Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie

Datum: 01 oktober 2016

Dit document geeft een overzicht van de aandachtspunten die van essentieel belang zijn om de volwasseneneducatie te versterken, met name door aandacht voor de infrastructuur van de volwasseneneducatie en de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod.