Aan de slag met vrijwilligers

Datum: 01 februari 2013

"Interview met drie taalregisseurs van Taal voor het Leven.

Volwasseneneducatie verkeert in Nederland in zwaar weer. De inburgeringsgelden worden vanaf 2013 tot nul gereduceerd. Educatieafdelingen op ROC’s hebben de afgelopen jaren reorganisatie na reorganisatie moeten doorlopen door bezuinigingen. Anno 2013 is de stand van zaken binnen de VE schrijnend: de inburgeraar moet op eigen kosten zijn cursus zoeken op de vrije markt, de gemeenten zijn de regie over inburgering kwijt en vaak ook hun interesse daarvoor. Er blijft zo’n 52 miljoen per jaar over voor laaggeletterde Nederlanders en alle Nt2-ers, van analfabeet tot en met hoog opgeleid. In het kader van gedwongen winkelnering verzorgen ROC’s aanbod voor deze groepen op educatieafdelingen die vaak door alle bezuinigingsrondes al zwaar voor wat betreft personeel onttakeld zijn. Les is bezorgd over de huidige stand van zaken binnen het volwassenenonderwijs en was benieuwd naar de toegevoegde waarde van de programma’s die Stichting Lezen en Schrijven uitvoert ter innovatie van de VE. "