Nader besluit toekomst van de volwasseneneducatie

Datum: 16 mei 2013

Deze brief, d.d. 14 januari 2014, van de minister van OCW bevat een verkenning van de toekomst van de volwasseneducatie en het daaruit voortvloeiende wetgevingstraject.

Ook wordt de aangekondigde compensatieregeling voor roc's aangekaart.