Laaggeletterdheid integreren in het gemeentelijk sociaal domein, wat is nodig?

Datum: 01 mei 2017

In het rapport ‘Taal als Middel’ (Labyrinth, mei 2016) is geconcludeerd dat slechts een beperkt aantal gemeenten laaggeletterdheid heeft geïntegreerd in de aanpak binnen het sociaal domein. Als reden wordt onder andere aangevoerd dat gemeenteambtenaren die laaggeletterdheid in hun pakket hebben, vaak handelingsverlegen zijn.

In het rapport ‘Taal als Middel’ (Labyrinth, mei 2016) is geconcludeerd dat slechts een beperkt aantal gemeenten laaggeletterdheid heeft geïntegreerd in de aanpak binnen het sociaal domein. Als reden wordt onder andere aangevoerd dat gemeenteambtenaren die laaggeletterdheid in hun pakket hebben, vaak handelingsverlegen zijn.

Zij hebben moeite om ambtenaren binnen het sociaal domein te betrekken bij de aanpak van laaggeletterdheid. Dit was voor Stichting Lezen & Schrijven aanleiding om bureau Wending te vragen verdiepend onderzoek te verrichten naar de oorzaken en oplossingsrichtingen. Aan het kwalitatieve onderzoek hebben tien gemeenten en twee overkoepelende organisaties deelgenomen (in totaal zeventien mensen).