Inhoudelijke rapportage “Provinciebreed plan Laaggeletterdheid en Openbare Bibliotheken”

Datum: 01 maart 2008

Activiteitenplan van de provincie Zuid-Holland (2007) om een impuls gegeven aan de ontwikkeling van een provinciaal aanvalsplan laaggeletterdheid. Focus ligt zowel op de doelgroep zelf, als op de preventie van laaggeletterdheid.

  • Jaartal: 2008