Handreiking voor regiomanagers. Voor een succesvolle aanpak van laaggeletterdheid in de regio

Datum: 01 januari 2015

Deze handreiking biedt regiomanagers een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘Bondgenootschap voor geletterdheid’.

In dat bondgenootschap werken gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om laaggeletterdheid meerjarig aan te pakken.