Geletterdheid in 12 portretten

Datum: 01 februari 2016

Dit boekje schetst de ervaringen van 12 Vlamingen die vroeger moeite hadden met lezen, schrijven of rekenen. Hun verhaal dient als inspiratie en voorbeeld voor andere laaggeletterden.