Een wereld van verschil. Aanpak van laaggeletterdheid in de SW.

Datum: 01 april 2009

Rapport waarin de aanpak van laaggeletterdheid binnen een aantal sociale werkvoorzieningen in Nederland wordt beschreven.

  • Jaartal: 2009