Wetgeving en Beleid

Regionale beleidsontwikkeling en samenwerkingsvormen

Sectoraal beleid

Standaarden en eindtermen

WEB

Wetgeving sociaal domein

Manifest over volwasseneneducatie in de 21e eeuw

  • "De European Association for the Education of Adults (EAEA - de Europese Associatie voor de volwasseneneducatie) streeft ernaar om met dit manifest een Lerend Europa te creëren: een Europa dat in staat is om de toekomst op een positieve manier aan te pakken op basis van de benodigde vaardigheden, kennis en competenties.