WEB

maandag, 19 mei 2014

Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs

  • Wijziging van onder meer de Wet Participatiebudget en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra.

vrijdag, 25 november 2005

‘Van A tot Z betrokken’. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006 - 2010

  • Beleidsplan van het Ministerie van OCW voor de periode 2006-2010 voor de aanpak van laaggeletterdheid.