Samenwerking met bibliotheken

donderdag, 01 oktober 2015

Projectplan NC AL ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ Deelrapportage 1

 • Deze deelrapportage beschrijft de succesfactoren, valkuilen en good practices van de aanpak en samenwerking rond basisvaardigheden en laaggeletterdheid in de regio’s Friesland, Twente en West-Brabant.

woensdag, 01 april 2015

Bibliotheek op school onder de loep. Leesmotivatie stimuleren.

 • Beschrijving van een onderzoek onder leerlingen van groep 5 en 7 op de basisschool, waarin de vraag was in hoeverre een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil kan houden.

zondag, 01 maart 2015

Samen werken aan succes. Eindrapportage campagne strategische netwerken

 • Eindrapportage van de campagne strategisch netwerken op het gebied van leesbevordering. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB) hebben samengewerkt aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben in 2012 besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken, aangevoerd door Bibliotheekmanagers, rond de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Een speciaal geformeerd  campagneteam heeft een impuls gegeven om deze netwerken van de grond te krijgen.

dinsdag, 20 januari 2015

Evaluatie programma Kunst van Lezen

 • Evaluatie van het programma "Kunst van Lezen". Er is een documentenanalyse uitgevoerd en er zijn interviews gehouden, die de basis vormen voor de conclusies en de aanbevelingen die worden gegeven.

zaterdag, 01 november 2014

De brede bieb – een open leercentrum voor kwetsbare burgers 

 • in dit artikel wordt beschreven hoe bibliotheken in het door bezuinigingen ontstane gat springen en zich ontpoppen tot leercentrum.

zaterdag, 01 november 2014

De brede bieb – een open leercentrum voor kwetsbare burgers 

 • Steeds meer bibliotheken worden actief in het sociaal domein. Kwetsbare volwassenen krijgen hierin prioriteit, als het gaat om bevordering van redzaamheid, participatie en actief burgerschap.

zaterdag, 01 november 2014

Centrum LIB op de tekentafel

 • Dit rapport is de uitwerking op hoofdlijnen van de ontwikkeling van een nieuw concept: het Centrum voor lezen en leren, informeren en beleven op het Stadhuisplein in Zoetermeer, waar de bibliotheek, de gemeente en andere maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties gaan samenwerken onder één dak.

woensdag, 01 januari 2014

Bibliotheek van de toekomst. Knooppunt van kennis, contact en cultuur

 • "In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken heeft de commissie Cohen een toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare bibliotheek in 2025. Wat zal de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek dan zijn?

zondag, 01 september 2013

"De digitale (zelf)redzaamheid van de burger: ondersteuning bij de Digitale Overheid 2017

 • Dit onderzoek, in opdracht van ministerie van BZK, uitgevoerd door Dialogic beoogt inzicht te verschaffen in de beschikbaarheid (variëteit) van de verschillende methoden van trainen en ondersteunen van mensen op het terrein van digitaal zaken doen (met de overheid).

zaterdag, 01 maart 2008

Inhoudelijke rapportage “Provinciebreed plan Laaggeletterdheid en Openbare Bibliotheken”

 • Activiteitenplan van de provincie Zuid-Holland (2007) om een impuls gegeven aan de ontwikkeling van een provinciaal aanvalsplan laaggeletterdheid. Focus ligt zowel op de doelgroep zelf, als op de preventie van laaggeletterdheid.

maandag, 01 januari 2007

Multimediaal voorleesprogramma voor jonge kinderen

 • Beschrijving van De Voorleesvogel: een multimediaal voorleesprogramma uit 2006 waarmee ouders en kinderen samen hun taal- en leesvaardigheid spelenderwijs verbeteren.

maandag, 01 januari 2007

Minder taalachterstand door muziek

 • Beschrijving van een project in Hengelo in 2005, waar lokale basisscholen de gelegenheid kregen om taal toegankelijk te maken voor alle kinderen; ook die met taalachterstanden.

zondag, 01 oktober 2006

Leren lezen en schrijven in de bieb op de computer

 • Beschrijving van een project in de periode 2006, waarbij in 28 bibliotheken in Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel een aanvang gemaakt is met de aanpak van laaggeletterdheid door volwassenen de kans te geven gratis te oefenen op de Taal PC in bibliotheek.

vrijdag, 28 april 2006

Project laaggeletterdheid en leesbevorderingsnetwerken bibliotheken Noord-Nederland.

 • Beschrijving van de activiteiten in Noord Nederland, ter bestrijding van laaggeletterdheid (in 2006). Zo worden er leesnetwerken ontwikkeld en worden bestaande netwerken verder gestructureerd.

zondag, 01 januari 2006

Anders Lezen Plein voor laaggeletterde volwassenen

 • Beschrijving van een project in Alphen aan den Rijn in 2006, waar materialen beschikbaar zijn gemaakt die specifiek bestemd zijn voor volwassenen met lees- en schrijfproblemen.

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen voor bibliotheken

 • "Het stimuleren van geletterdheid leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit, minder ziekteverzuim en beroep op sociale voorzieningen. Maar vooral helpt het mensen uit hun isolement.