Non-formeel aanbod

zondag, 01 januari 2012

Rapportage Onderzoek Educatieve kaart laaggeletterdheid

  • Onderzoeksrapport dat het aanbod voor volwassen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden beschrijft.

zondag, 01 januari 2012

Taal voor twee. Uitkomsten van het evaluatieonderzoek en lessen uit de praktijk.

  • Rapport dat het project "Taalontmoetingen" van het Oranjefonds beschrijft. Het bevat een evaluatie, tips en het brengt een aantal projecten in beeld.

dinsdag, 01 april 2008

Palet van de non-formele educatie in Nederland

  • Uitwerking van een onderzoek dat als doel had om een beeld te schetsen van de non-formele educatie in Nederland.