Goede voorbeelden financiering

donderdag, 01 juni 2017

Bekostiging taal en ouderbetrokkenheid

  • Mogelijkheden om TOP-cursussen te bekostigen uit reguliere overheidsmiddelen.

    * WEB-middelen
    * VVE-middelen
    * Integratie-uitkering Sociaal domein en algemene middelen uit het gemeentefonds
    * Overige sociaal domein

woensdag, 01 oktober 2014

Meer mogelijkheden: De transitie van educatie naar het sociaal domein. Een handreiking voor gemeenten

  • De handreiking biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de vormgeving van samenwerking, financiering en kwaliteit van het aanbod educatie dat ze in het kader van de WEB inkopen.