Aanbieders

dinsdag, 01 januari 2013

Educatie op een kruispunt. Ontwikkelingsrichtingen voor volwasseneneducatie

  • Dit rapport uit 2012 beschrijft de ontwikkelingen in het stelsel van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) in transitie. Naast een verkenning van de stand van zaken tot 2012 zijn ontwikkelingsscenario's voor de toekomst beschreven.

zondag, 01 januari 2012

Rapportage Onderzoek Educatieve kaart laaggeletterdheid

  • Onderzoeksrapport dat het aanbod voor volwassen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden beschrijft.