Teksten waar je van leert

Datum: 01 januari 2014

In het kader van het NWO-programma Begrijpelijke taal zoeken onderzoekers van de Universiteit Leiden een antwoord op vragen als:
• Hoe verlopen de leesprocessen van jonge kinderen?

• Wat zijn de verschillen in de leesprocessen van kinderen die goed zijn in begrijpend lezen en van kinderen die daar minder goed in zijn?
• Welke tekstkenmerken maken een tekst gemakkelijker of juist moeilijker te begrijpen voor kinderen die problemen hebben met begrijpend lezen?"