Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Datum: 01 september 2013

Uitkomsten van een enquĂȘte onder ouders en focusgroepgesprekken met leraren, schoolleiders en managers in po, vo en mbo.

Het onderzoek richt zich op de samenwerking tussen ouders en scholen en de mate van ouderbetrokkenheid thuis en participatie op school.

  • Jaartal: 2013