Onderzoeksrapport ‘Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs 2014-2015’

Datum: 01 januari 2016

Met dit onderzoek is in kaart gebracht op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.

Het rapport is gebaseerd op vragenlijsten die door de basisbibliotheken zijn ingevuld. De bibliotheken zijn gevraagd naar hun activiteiten met en voor het primair onderwijs, met als focus het educatieve beleid van de basisbibliotheek en de dienstverlening van basisbibliotheken aan scholen in de regio.