Logopedie helpt laaggeletterdheid voorkomen

Dit artikel gaat in op de rol van logopedie bij het voorkomen van laaggeletterdheid. 

Volgens Marloes van der Boom, logopedist en beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, is een belangrijke factor bij laaggeletterdheid dat taalproblemen niet of te laat worden gesignaleerd. Logopedist Marianne Dirven heeft in de gemeente Hattem onder meer de taak om laaggeletterdheid te voorkomen. Dit doet zij door het signaleren en door het adviseren na signalering van spraak- en taalproblemen bij kinderen.