Leren lezen en schrijven is een kunst: voorkomen van laaggeletterdheid bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Datum: 01 juni 2012

"Lectorale intreerede in verkorte vorm uitgesproken bij de installatie als lector ‘Functionele geletterdheid in doorlopende leerlijnen’. Hogeschool Edith Stein/OCT en Expertis Onderwijsadviseurs, Hengelo (O)
Dr. Hanneke Wentink Woensdag 6 juni 2012."