Hink, stap of sprong over de kloof.

Datum: 01 juni 2015

Interview met ouders die een cursus taal en ouderbetrokkenheid hebben gevolgd. Dit interview werd gehouden voor het behoeftenonderzoek van het Expertisecentrum TOP (Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie).

Interview met ouders die een cursus taal en ouderbetrokkenheid hebben gevolgd. Dit interview werd gehouden voor het behoeftenonderzoek van het Expertisecentrum TOP (Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie).

Politiek en beleid verwachten veel van TOP(Taal, ouderbetrokkenheid, en participatie)-programma's bij het verminderen van onderwijsachterstanden.  Niet voor niets. Ouderbetrokkenheid, vooral het bieden van een educatief thuismilieu, hangt sterk samen met schoolsucces.