Behoeftenonderzoek taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en participatie

Datum: 01 december 2013

In dit behoeftenonderzoek zijn de wensen en visies van drie partijen (ouders, scholen en gemeenten) in kaart gebracht.

Er wordt veel gepraat over ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘educatief partnerschap’. Er worden allerlei programma’s voor ouders opgezet. Maar wat vinden de ouders er zelf eigenlijk van? Wat is hun visie, wat willen zij leren in een programma? En komen die wensen overeen met die van de andere betrokkenen, de scholen en de gemeenten?