Over basisvaardigheden en 'family literacy'

zaterdag, 01 april 2017

De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden

  • De basisvaardigheden zijn bij heel veel Nederlanders van een laag niveau. Twaalf procent van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Belemmerend bij de aanpak van lage basisvaardigheden, is dat de problematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven.

woensdag, 01 oktober 2014

Bilingualism is more than just the sum of two parts : the family context of language development in ethnic minority children

  • Dit proefschrift beschrijft de resultaten van het promotie-onderzoek van Marielle Prevoo. Het onderzoek ging over de familie-context van taalontwikkeling bij kinderen van een etnische minderheid die in Nederland wonen.

zondag, 01 januari 2012

Adult learning in family literacy. Special considerations for women learners

  • In dit artikel staan aanbevelingen voor de praktijk van vrouwen die met volwassenenonderwijs bezig zijn, bijvoorbeeld in een family literacy-programma. 

Aandacht voor laaggeletterde ouders

  • Presentatie over laaggeletterdheid en laaggeletterde ouders van Stichting Lezen & Schrijven