Samenvatting Signaleren laaggeletterdheid door sociale (wijk)teams

Datum: 01 mei 2017

In het rapport ‘Taal als Middel’ (Labyrinth, mei 2016) is geconcludeerd dat (sociale) wijkteams een belangrijke potentiële vindplaats zijn om laaggeletterden te
signaleren, maar dat het gemeenten nog onvoldoende lukt om deze vindplaats te
benutten. Als reden wordt genoemd dat professionals van wijkteams handelingsverlegen zijn.

In het rapport ‘Taal als Middel’ (Labyrinth, mei 2016) is geconcludeerd dat (sociale) wijkteams een belangrijke potentiële vindplaats zijn om laaggeletterden te
signaleren, maar dat het gemeenten nog onvoldoende lukt om deze vindplaats te
benutten. Als reden wordt genoemd dat professionals van wijkteams handelingsverlegen zijn.

Aan dit kwalitatieve onderzoek hebben wijkteams deelgenomen die al zijn gestart met het signaleren van laaggeletterdheid en twee overkoepelende landelijke organisaties (in totaal 25 mensen).