Samen werken aan succes. Eindrapportage campagne strategische netwerken

Datum: 01 maart 2015

Eindrapportage van de campagne strategisch netwerken op het gebied van leesbevordering. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB) hebben samengewerkt aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben in 2012 besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken, aangevoerd door Bibliotheekmanagers, rond de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Een speciaal geformeerd  campagneteam heeft een impuls gegeven om deze netwerken van de grond te krijgen.

Het doel van de campagne was drieledig

  1. Het versnellen en verdiepen van de implementatie van de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school.
  2. Het versterken en verrijken van de relaties met belanghebbenden (kinderopvang, onderwijs, gemeente).
  3.  Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Bibliotheek.