Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen

Datum: 01 oktober 2016

In dit rapport worden verschillen beschreven tussen laaggeletterden en niet-laaggeletterden en worden feiten en cijfers over het inkomen van gezinnen en individuen gegeven.

Kenmerken van laaggeletterden worden benoemd en er wordt in kaart gebracht hoe laaggeletterdheid samenhangt met iemands inkomen, alsook met een aantal immateriële uitkomsten. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze relaties beïnvloed worden door de woonomgeving.