Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede

Datum: 01 juni 2016

In dit rapport zijn de verschillen tussen laaggeletterden en niet-laaggeletterden en feiten en cijfers over het inkomen van gezinnen en individuen onderzocht. 

De kenmerken van laaggeletterden worden beschreven en er wordt in kaart gebracht hoe laaggeletterdheid samenhangt met iemands inkomen, alsook met een aantal immateriële uitkomsten. Ook laten komt aan bod hoe deze relaties beïnvloed worden door de woonomgeving.