Evaluatie van het programma Taalontmoetingen van het Oranje Fonds

Datum: 01 september 2010

"Eindrapportage van het evaluatietraject dat het instituut ISW heeft uitgevoerd in 2010 n.a.v. het driejarig stimuleringsprogramma ‘Taalontmoetingen'.

"Eindrapportage van het evaluatietraject dat het instituut ISW heeft uitgevoerd in 2010 n.a.v. het driejarig stimuleringsprogramma ‘Taalontmoetingen'. 

Doelstelling was om in de G-30 gemeenten een organisatie te doen ontstaan, die geïsoleerde allochtone vrouwen ondersteunt bij taalverwerving en maatschappelijke participatie. Om uitspraken te kunnen doen over het verloop en het succes van het programma (heeft het programma haar oorspronkelijke doelstellingen bereikt?) heeft ISW een aantal activiteiten uitgevoerd. In overleg met het Oranje Fonds en op basis van de rapportage “Structurele evaluatie van projecten door het Oranje Fonds” is het accent gelegd op twee aspecten die tezamen inzicht geven over het verloop en de mate van succes van het programma taalontmoetingen als geheel:
• Proces- en uitkomstevaluatie
• Analyse van succes- en faalfactoren"