De Openbare Bibliotheek in het Sociaal Domein

Datum: 01 juni 2014

Vanaf 2015 krijgen gemeenten meer vrijheid en tegelijk ook meer verantwoordelijkheid bij de besteding van het budget ten behoeve van kwetsbare doelgroepen. In deze notitie wordt kort ingegaan op deze verandering en vervolgs worden de kansen en mogelijkheden voor de bibliotheek om de dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen te verbeteren en uit te breiden besproken.

Het uitgangspunt is hierbij dat de bibliotheek bij uitstek in staat is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de bevordering van de participatiesamenleving.