De brede bieb – een open leercentrum voor kwetsbare burgers 

Datum: 01 november 2014

in dit artikel wordt beschreven hoe bibliotheken in het door bezuinigingen ontstane gat springen en zich ontpoppen tot leercentrum.

Steeds meer bibliotheken worden actief in het sociaal domein. Kwetsbare volwassenen krijgen hierin prioriteit, als het gaat om bevordering van redzaamheid, participatie en actief burgerschap. Bibliotheken bieden steeds meer educatieve activiteiten op het gebied van taalvaardigheid en digitale vaardigheden. Dit gebeurt in samenwerking met andere organisaties, zoals een ROC, een sociale werkvoorziening en het UWV. De bibliotheek fungeert dan als partner binnen deze educatienetwerken.