Welzijnsinstellingen

maandag, 01 mei 2017

Samenvatting Signaleren laaggeletterdheid door sociale (wijk)teams

 • In het rapport ‘Taal als Middel’ (Labyrinth, mei 2016) is geconcludeerd dat (sociale) wijkteams een belangrijke potentiële vindplaats zijn om laaggeletterden te
  signaleren, maar dat het gemeenten nog onvoldoende lukt om deze vindplaats te
  benutten. Als reden wordt genoemd dat professionals van wijkteams handelingsverlegen zijn.

donderdag, 08 december 2016

Presentaties/documenten Conferentie Tel mee met Taal

 • Op 8 december 2016 vond de vierde conferentie Tel mee met Taal plaats. Voor de conferentie hadden 300 mensen zich ingeschreven uit het hele land. Ongeveer een derde van de bezoekers was voor het eerst op een Tel mee met Taal conferentie.  Op de conferentie zijn 10 workshops gegeven, allemaal geconcentreerd rond vragen uit de lokale samenwerkingspraktijk.

woensdag, 01 juni 2016

Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede

 • In dit rapport zijn de verschillen tussen laaggeletterden en niet-laaggeletterden en feiten en cijfers over het inkomen van gezinnen en individuen onderzocht. 

zondag, 01 mei 2016

Taal als middel. Kansen voor verbeterde aanpak laaggeletterdheid in het gemeentelijk sociaal domein

 • "Conclusies uit het onderzoek dat Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft uitgevoerd. De deelnemers uit de focusgroepen zijn zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten.

   

zondag, 01 november 2015

Bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis

 • Een Taalhuis is dé plek waar iedereen terechtkan die aan de slag wil met basisvaardigheden.

donderdag, 01 januari 2015

Handreiking voor regiomanagers. Voor een succesvolle aanpak van laaggeletterdheid in de regio

 • Deze handreiking biedt regiomanagers een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘Bondgenootschap voor geletterdheid’.

zondag, 01 januari 2012

Canon van Laaggeletterden

 • De Canon van Laaggeletterden wordt een serie van een 50 korte films van twee minuten waarin laaggeletterden hun eigen verhaal vertellen.

woensdag, 01 september 2010

Evaluatie van het programma Taalontmoetingen van het Oranje Fonds

 • "Eindrapportage van het evaluatietraject dat het instituut ISW heeft uitgevoerd in 2010 n.a.v. het driejarig stimuleringsprogramma ‘Taalontmoetingen'.

woensdag, 01 april 2009

Een wereld van verschil. Aanpak van laaggeletterdheid in de SW.

 • Rapport waarin de aanpak van laaggeletterdheid binnen een aantal sociale werkvoorzieningen in Nederland wordt beschreven.

donderdag, 01 september 2005

Analfabetisme, leidraad voor doorverwijzers

 • Brochure die is bedoeld als handreiking om signalen van analfabetisme te herkennen, analfabetisme bespreekbaar te maken en de doelgroep te verwijzen naar het volwassenenonderwijs.

zondag, 01 juni 2003

Woonwagenvrouwen maken een fotoboek over hun eigen leven

 • Beschrijving van een methodiek in Eindhoven (2002-2003), waarin het lees- en schrijftraject voor woonwagenvrouwen wordt uitgebreid met een onderzoek naar toekomstperspectieven. De leefwereld van de woonwagenvrouwen zelf staat hierin centraal.