Schuldhulpverlening/financiën

zondag, 01 januari 2017

Video’s publieksinformatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking én schulden

  • In deze video’s wordt schuldhulpverlening op een laagdrempelige en juridisch correcte manier uitgelegd. De video’s zijn gemaakt voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

zaterdag, 01 oktober 2016

Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen

  • In dit rapport worden verschillen beschreven tussen laaggeletterden en niet-laaggeletterden en worden feiten en cijfers over het inkomen van gezinnen en individuen gegeven.

zaterdag, 01 oktober 2016

Checklist inbedding MoneyWays voor scholen en gemeenten

  • In dit document worden praktische adviezen gegeven voor het vormgeven van preventief armoede- en schuldenbeleid, gebaseerd op de inzichten die in twee jaar MoneyWays zijn opgedaan.

woensdag, 01 juni 2016

Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede

  • In dit rapport zijn de verschillen tussen laaggeletterden en niet-laaggeletterden en feiten en cijfers over het inkomen van gezinnen en individuen onderzocht. 

zondag, 01 mei 2016

Burgerperspectief op schuldhulpverlening

  • In het rapport "Burgerperspectief op schuldhulpverlening" van de Nationale ombudsman worden de knelpunten zichtbaar gemaakt die burgers ervaren als zij een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening.

vrijdag, 01 april 2016

Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid

  • Het Nibud onderzoekt met behulp van Delta Lloyd Foundation welke gedragsinterventies het meest effectief zijn om in te zetten om mensen uit de schulden te helpen en te houden.

dinsdag, 01 maart 2016

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene

  • Volwassenen die als kind niet van hun ouders geleerd hebben goed met geld om te gaan, hebben twee keer zo vaak betalingsachterstanden. Betalingsproblemen komen bij deze volwassenen maar liefst drie keer zo vaak voor..

zondag, 01 november 2015

Basisvaardigheden en de koppeling met aanpalende domeinen werk&geld en gezondheid (deelsessie 6)

  • Powerpointpresentatie van de parallelsessie over werk & inkomen en gezondheid door Monic Gierveld van de Bibliotheek Hengelo en Gemma Wiegant van Bibliotheek de Tweede Verdieping in Nieuwegein op de landelijke dag basisvaardigheden op 5 november 2015.

donderdag, 01 september 2005

Analfabetisme, leidraad voor doorverwijzers

  • Brochure die is bedoeld als handreiking om signalen van analfabetisme te herkennen, analfabetisme bespreekbaar te maken en de doelgroep te verwijzen naar het volwassenenonderwijs.