Goede communicatie

zondag, 01 januari 2012

Visueel voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden

  • Laaggeletterdheid heeft grote consequenties voor de gezondheidszorg. Laaggeletterden missen de vaardigheden die nodig zijn om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en te gebruiken, ook wel gezondheidsvaardigheden genoemd.