Over basisvaardigheden en gezondheid(svaardigheden)

donderdag, 01 september 2016

Leest u de bijsluiter? Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelenbijsluiters door laaggeletterden.

  • In deze scriptie staat het gebruik van geneesmiddelenbijsluiters door laaggeletterden centraal. 

vrijdag, 01 januari 2016

Gezondheidsvoorlichting voor laagopgeleide jongeren

  • Binnen het NWO-onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal onderzoekt de Universiteit van Amsterdam met het Trimbos Instituut de effectiviteit van voorlichting over roken en alcohol aan leerlingen op het Praktijkonderwijs en VMBO-LWOO.

zondag, 01 november 2015

Basisvaardigheden en de koppeling met aanpalende domeinen werk&geld en gezondheid (deelsessie 6)

  • Powerpointpresentatie van de parallelsessie over werk & inkomen en gezondheid door Monic Gierveld van de Bibliotheek Hengelo en Gemma Wiegant van Bibliotheek de Tweede Verdieping in Nieuwegein op de landelijke dag basisvaardigheden op 5 november 2015.

maandag, 01 september 2014

Kennissynthese: gezondheidsvaardigheden: niet voor iedereen vanzelfsprekend

  • In deze kennissynthese ‘Gezondheidsvaardigheden: Niet voor iedereen vanzelfsprekend’ wordt de stand van de kennis over gezondheidsvaardigheden opgemaakt. Een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt hen aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen.

vrijdag, 01 augustus 2014

Inventariserend onderzoek campagne Taal maakt gezonder

  • "Dit rapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken in de zorg ten aanzien van laaggeletterdheid.

dinsdag, 01 januari 2013

Begrijpelijke taal | Hoe lichten we laagopgeleide tieners effectief voor? (Tekstblad 5/6, 2013)

  • In een serie artikelen besteedt 'Tekstblad' aandacht aan onderzoeksprogramma van NWO naar begrijpelijke taal. In dit artikel wordt er aandacht besteed aan gezondsvoorlichting over roken en drinken voor laagopgeleide tieners.

maandag, 01 juni 2009

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg

  • Artikel over de samenhang tussen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

maandag, 01 augustus 2005

Health Literacy: The Gap Between Physicians and Patients

  • In dit artikel wordt de kloof tussen artsen en laaggeletterden besproken. Uit onderzoek blijkt dat schriftelijke materialen die in de gezondheidszorg worden gebruikt op een hoger niveau zijn geschreven dan het leesniveau van veel volwassenen. Ook sluiten de materialen onvoldoende aan bij zicht- en hoorproblemen van oudere patiënten.