Raamwerk NT2

Datum: 30 juni 2002

Het Raamwerk NT2 uit 2002 is sinds 2013 het wettelijk kader voor de opleidingen Nederlands als tweede taal in de ve. Det document bevat een uitwerking van de verschillende niveaus.

De beschrijving van vaardigheden en niveaus is afgeleid van het Common European Framework of References for languages. Det document bevat een uitwerking van de verschillende niveaus.